عرضه و پذیرش شرکت ها
معرفی
مشاور عرضه شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان است که درخصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار، مشاوره ارائه می‌نماید. ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند. شرکت‌ها و کسب و کار‌ها برای تداوم بخشیدن به فعالیت‌های خود به دنبال جذب منابع جدید هستند که یکی از راه‌های جذب سرمایه جدید پذیرش و ورود شرکت‌ها به بازار بورس اوراق بهادار یا فرابورس است. به طور کلی پذیرش به فرآیندی گفته می‌شود که سهام یک شرکت یا اوراق بدهی مربوط به آن در بازار مالی مورد معامله قرار می‌گیرد.
فرآیند پذیرش شرکت ها

1
درخواست پذیرش
2
تکمیل مدارک و اطلاعات درخواستی
3
هیأت پذیرش
4
اعلام نظر کتبی
در صورت پذیرش
در صورت عدم پذیرش
5
درج در فهرست نرخ های بورس و فرابورس
5
اعتراض به رای هیأت پذیرش
6
عرضه عمومی سهام
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش
1
پرسشنامه پذیرش
2
امیدنامه پذیرش
3
آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
4
آخرین گزارش هیأت مدیره به مجامع عمومی و فوق العاده
5
آخرین صورتجلسه مجامع عمومی
6
آخرین روزنامه رسمی مربوط به آگهی تصمیمات
7
آخرین اساسنامه ثبت شده
8
یک نسخه آخرین مفاصا حساب مالیاتی
9
یک نسخه قرارداد مشاور پذیرش
10
موافقت با پذیرش
11
آخرین نمودار سازمانی
12
سایر اطلاعات مهم (پروانه بهره برداری ، قرادادهای مهم، گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ….)
13
حق پذیرش هر شرکت در بورس 0.002 سرمایه ثبت شده تا سقف 1،000 میلیون ریال
خدمات
ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی
کاهش فاصله زمانی بین تصمیم گیری سرمایه گذار و انجام معامله
به کارگزاری کارآمد بپیوندید
ثبت نام غیرحضوری
با ما در ارتباط باشید
سوالات متداول
پذیرش در بورس و فرابورس چه مزیت هایی دارد؟
سهولت پذیرش
تأمین مالی
معافیت مالیاتی
وثیقه گذاری سهام
امکان انتشار اوراق بهادار در بازار ابزارهای نوین مالی
امکان خروج از بورس و فرابورس
نبود حجم مبنا